Faluns parker med Örjan Hamrin torsdag 30 januari 2020

 

Ett samarbete mellan Faluborgare och Tersens gemensamhetsboende

turister på 1600-talet

Det är alltid intressant att lyssna på Örjan. Och så var det även denna gång. Nu gällde det stadens ”alla” parker.  Vi kunde konstatera att någon stad för parker är inte Falun. Och har inte varit så tidigare heller.  På den västra sidan av Falun var det av naturliga skäl svårt att få något att växa.  Där var det mest roströk.  Istället blev stugorna där väl bevarade. Det talades om den ljuvliga och den gruvliga sidan.  Falun var under sin expansion en ren industristad och då planerades inga parker in. Utan allt utrymme gick åt till byggnader och vägar. Det måste finnas ekonomisk bäring i det vi satsar på tyckte dåtidens kommunstyrelse.

Läroveksparken/Botaniska trädgården

Som kuriosa tar jag med en bild av de första turisterna i Falun. De kom inte för parkernas skull utan för att få skåda detta underverk som var Falu gruva.

Så småningom kom det till en del parker och lummiga lundar.  Då var det på privat initiativ.

Planeringssällskapet hette en förening som samlade in pengar och fick en del donationer för stadens prydnad. Dessa eldsjälar gjorde en hel del

Den underbara ”Snöklockan” i Kronbergs minne

Luffarparken hette en park som låg där vägen går och lite av Åhlensparkeringen.  Lite träd finns fortfarande kvar längs Faluåns mynning i Tisken.  Ölandsparken, där Selma Lagerlöf sitter idag, var en blommande grön oas. Där lokstallarna finns idag var en gammal kungsgård. På Medborgarplatsen var det mera blommor och träd. Ganska steril idag. Surbrunnsparken måste nämnas. Där sprang det upp en källa som smakade förfärligt illa. Oj, någon tänkte till, den måste vara hälsosam. Och det blev faktiskt Sveriges första hälsobrunn. Runt brunnen kom det till många andra aktiviteter. Även kyrkan som kände av konkurrensen lade många av sina gudstjänster här. Vattnet marknadsfördes av att det kunde bota gikt, hemorrojder och idioti. Självklart blomstrade detta ställe fram till 1905 då det blev ett regemente istället. Lasarettet hade egen park med medicinalväxter mm. Geislerska parken fanns med riklig grönska. Vi får inte glömma Rödbroparken som var så fin.

Promenaden var, om inte en park, en lång allé med vackra almar från början.  En dubbelallé var tänkt men då kom järnvägen på ena sidan.  Från början tyckte de styrande i staden att det var en bra idé för då kunde det blir tjusiga villor längs denna ”Aveny” och rikt skattebetalande folk kunde flytta hit.  Men så blev det inte då järnvägen pustade och rök och förde oväsen så ingen ville flytta hit.

Campingen vid Kålgår´n

Runt järnvägsstationen fanns en blomstrande park och den var det SJ:s personal som initierade till och skötte om. Det fanns också lite lummiga lundar och uteserveringar med lite trädgård här och var i staden. Nedanför Bergalid fanns också en park.

Alla dessa parker och trädgårdar kom till på privat initiativ, framför allt av Planteringssällskapet. Kålgår´n var som namnet säger en odling med kål. Där fanns också ett riktigt stort bad med höga hopptorn och andra aktiviteter.  När det uppdagades att vattnet inte var bra gjorde man om det till en campingplats.

Och vad har vi kvar idag.

Stadsparken finns.  Där har staden tagit över ansvaret.  Läroverksparken finns kvar.  Den kom till på en lärares initiativ.  En botanisk trädgård stod som modell.  Många träd planterades där.  Vi har Kronbergs minne.   Änkan Kronberg donerade marken och anlade en park till makens minne.  Parken skulle framför allt vara till för kvinnor och barn.  Den otroligt fina skulpturen av Hasselberg ”Snöklockan” stod från början i en lite damm i parken på en sockel designad av Carl Larsson.  Där var det tänkt att de små barnen skulle plaska omkring.  Nu är det någon form av gräs istället. Lite synd. Geislerska parken är mer en stenöken. På Elsborg har vi nu tre mindre parker. Slottsparken, nedanför ”Slottet” Hästparken med lekpark och längst mot väster Kåreparken. Vid Södra skolan finns ännu så länge ett större grönområde. I den så kallade ”gropen” vid nya genomfarten planeras en park som skall få namnet Vasaparken. Vi får se hur det blir. Falu kommun äger frågan.

Örjan avtackas efter en härlig genomgång

Detta är bara en bråkdel av vad Örjan berättade. Han avtackades med en liten blomma och stora applåder.

Det här inlägget postades i Återblick. Bokmärk permalänken.